top of page

PSYCHOLOGIE

Als mens worden we doorheen ons leven geconfronteerd met heel wat uitdagingen op verschillende levensdomeinen zoals onder andere relatie, werk, gezin, familie, vriendschappen en gezondheid. Deze uitdagingen kunnen je kwetsbaarheden raken en je mentale veerkracht belasten met als gevolg het ontwikkelen van psychische klachten.

Kom je er zelf of met behulp van je omgeving (even) niet meer uit? Het kan dan erg verhelderend, confronterend, boeiend zijn om tijdelijk met iemand buiten je eigen netwerk in gesprek te gaan.

Psychologie
Psychologie

ONZE PSYCHOLOGEN

SARAH BURVENICH

sarah burvenich

Ik bekijk graag, samen met jou, wat jou bezighoudt. Waar loop je tegenaan? Wat drijft jou? Welke patronen belemmeren jou om voluit te leven?

 

Vastlopen kan verschillende redenen hebben. Je kan het gevoel hebben dat je niet toekomt aan de dingen die je zou willen doen, alsof iets jou tegenhoudt om volop te leven. Ook het dragen van lasten van anderen kan zorgen voor een verstoring in je innerlijk evenwicht. Je forceert jezelf en verliest voeling met wat goed is voor jou.

 

Het gevolg van dit vastlopen kan zijn dat je depressief of angstig wordt, een burn-out krijgt of het gevoel ervaart uit balans te zijn. Ook kunnen hierdoor relatieproblemen ontstaan of kan je lijden aan schijnbaar onverklaarbare lichamelijke klachten.

Individueel

Je ervaart gevoelens waar je geen raad mee weet en wil deze verder uitdiepen.

Je voelt je neerslachtig en wil opnieuw wat meer kracht ontwikkelen.

Je bent angstig of verdrietig en verlangt naar meer innerlijke houvast.

Je hebt nood aan verdieping.

Je bent in een nieuwe levensfase gekomen (door de geboorte van een kind, een scheiding, het overlijden van een familielid…) en kan moeilijk jezelf terugvinden.

Je ervaart kwetsuren uit het verleden die je beletten om relaties aan te gaan of in relaties te blijven.

Relationeel

Jullie gaan als koppel door een moeilijke periode en zijn op zoek naar een manier om jullie relatie te herdefiniëren.

Jullie voelen zich vervreemd van elkaar en zoeken een manier om mekaar terug te vinden.

De communicatie tussen jullie verloopt stroef en jullie verlangen ernaar om elkaar beter te begrijpen.

Jullie geraken steeds opnieuw verzeild in hetzelfde conflict en hebben het gevoel in een negatieve spiraal te zitten.

LIES VANDEVELDE

Lies Vandevelde

Na aanmelding volgt een eerste gesprek van 45 minuten. Er wordt bekeken wat je tot in de praktijk brengt en wat ik voor jou kan betekenen. Adolescenten of ouders met een baby kunnen bij mij vrij spreken over hun problemen, lasten of moeilijkheden. Indien gewenst, worden vervolgsessies ingepland.

Tijdens een gesprek mag je verwachten dat je beluisterd wordt zonder oordeel. Vrij spreken is mogelijk en er wordt nagedacht over eventuele onderliggende thema’s.

Babyconsultaties tot 2jr

Tijdens een babyconsultatie zal Lies in gesprek gaan met de ouders. Samen met de ouders wordt gekeken wat de baby juist probeert te vertellen en wat er nu niet lukt. Elk traject is op maat van het gezin en kan bijgevolg een andere vorm krijgen.

 

Een babyconsult kan waardevol zijn als:

 • je baby veel weent.

 • je baby ontroostbaar is.

 • je baby veel schrikt.

 • je het gevoel hebt dat er iets niet klopt.

 • de medische wereld geen verklaring heeft.

 • het wel heel moeilijk lijkt te gaan.

 • je een moeilijke connectie ervaart met je baby.

 • het je niet lukt om de baby goed te verzorgen.

 • je baby refluxklachten heeft.

Jongeren/Adolescenten

De puberteit kan een turbulente periode zijn voor adolescenten. Als jongvolwassene moet je je een weg banen door een volwassen wereld en jezelf (her)ontdekken in een nieuw lichaam. Soms loopt het hier wel eens mis en ontstaan er problemen en moeilijkheden. 

Tijdens een psychologisch consult wordt er met aandacht geluisterd naar je verhaal en je subjectieve beleving. Er wordt gezocht naar wat je kan helpen. De aangereikte oplossingen zijn telkens uniek en individueel. Zo kan het soms ook wel eens een heuse zoektocht zijn om tot gepaste oplossingen te komen.  

Hierbij op een rijtje enkele indicaties waarbij een psychologisch gesprek zinvol kan zijn en je welkom bent in mijn spreekkamer:

 • Je hebt een negatief zelfbeeld.

 • Je ondervindt emotionele problemen.

 • Je hebt last van stemmingswisselingen.

 • Je hebt eetproblemen.

 • Je ondervindt slaapproblemen.

 • Je hebt last van agressie.

 • Je hebt last van dwanghandelingen of dwanggedachten.

 • Je ondervindt aandachtsmoeilijkheden.

bottom of page